21244 Buchholz (D)

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u nu bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door intoMARKET – Evelien Nissen (hierna: intoMARKET) met de grootste zorg samengesteld, doch intoMARKET aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

intoMARKET is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

intoMARKET mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beƫindigen, met of zonder voorafgaande alertering. intoMARKET is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beƫindiging.

intoMARKET is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan deze website gekoppelde bestanden en websites van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van de inhoud van deze bestanden en websites in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.